Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79146 ngày (29.20%)167 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.38%)
52143 ngày (28.60%)167 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.78%)
61141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
49138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
43136 ngày (27.20%)151 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
32134 ngày (26.80%)161 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.15%)
44134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
62133 ngày (26.60%)160 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.30%)
89133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
20132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
22132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
59131 ngày (26.20%)155 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
10128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
56128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
66128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
90128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
96128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
26127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
95127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
16126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
18126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
84126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
19125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
36125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
63125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
67125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
70125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
72125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
03124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
21124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
41124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
50124 ngày (24.80%)131 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.65%)
81124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
25123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
97123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
92121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
99121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
30120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
57120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
75120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
82120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
83120 ngày (24.00%)146 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
86120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
00119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
02119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
39119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
60119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
68119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
24118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
33118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
37118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
42118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
65118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
69118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
87118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
93118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
29117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
73117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
06116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
07116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
13116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
48116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
12115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
17115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
40115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
08114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
11114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
14114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
45114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
46114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
53114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
78114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
05113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
76113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
98113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
47112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
88112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
91112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
04111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
15111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
55111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
71111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
74111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
94111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
09110 ngày (22.00%)132 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
35110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
64110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
23109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
27109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
80109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
01108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
28108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
77107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
51106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
31105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
58103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
54102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
38101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
3499 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
8599 ngày (19.80%)112 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)

Lịch vạn niên

Tháng 07 năm 2024
20
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Ất Dậu
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
15
Tháng 06
TẮT QUẢNG CÁO [X]